071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn wij Ons team

Ons team

Groepsleerkrachten

Groep 1/2 A – de kikkers: juf Nina en Juf Connie
Groep 1/2 B – de visjes: juf Iris en juf Kim
Groep 3: juf Laura
Groep 4: juf Marte en juf Hebe
Groep 5: juf Sandra en juf Roos, tijdens het zwangerschapsverlof van juf Roos neemt juf Marte haar plaats in.
Groep 6: juf Marion en juf Nina
Groep 7: juf Marieke en juf Connie
Groep 8: Juf Wietske en juf Marieke
Onderwijsassistent: meester Alperen

Gym

Op maandag en woensdag hebben de kinderen gym van meester Niels.

Intern Begeleiders

De intern begeleiders (ib-ers) juf Sandra en meester Louis verzorgen op maandag, dinsdag en donderdag de interne begeleiding op de Pacelli. Als u vragen heeft over uw kind(eren) kunt u op bovenstaande dagen even binnenlopen in de ib-werkkamer.

Wat doet een intern begeleider?

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.
Naast het coachen van de leerkrachten voert de intern begeleider ook regelmatig gesprekken met ouders, soms in samenwerking met externe instanties, over de zorg omtrent leerlingen en analyseert trends en opbrengsten van ons onderwijs.

Directie

Dicky Vrugte is de directeur van de Pacelli school. Zij is werkzaam op maandag tot en met donderdag. Heeft u vragen of opmerkingen kunt u altijd even binnenlopen in haar kantoor. Ook kunt u altijd bellen of mailen.

Onderwijsondersteunend personeel

Administratief medewerker

Juf Annette van Noort is op donderdag aanwezig om voor de school de administratieve zaken te regelen.

Conciërge

Meester Aad is vier dagen per week de conciërge op de Pacelli. Hij neemt de telefoon op, opent de deur, klust hier en daar, kopieert, verzorgt de thee voor de leerkrachten, maakt grapjes met de kinderen en nog veel meer. Op woensdagen is meneer Aad vrij en helpt juf Anna op school.

Overig

Stagiair(e)s

Stagiair(e)s lopen tijdelijk rond op onze school, meestal verbonden aan één groep. Zij voeren een aantal opdrachten uit die zij van hun opleiding hebben meegekregen, altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij kunnen op deze manier het vak leren. Dat kunnen PABO-stagiair(e)s zijn, maar ook stagiair(e)s voor de opleiding tot onderwijsassistent. Een enkele keer loopt een student(e) van een andere opleiding stage op onze school.

Leraar in opleiding

Een LIO’er is een Leraar In Opleiding. Tegen het eind van de studie moet een aankomend leerkracht nog een tijd grotendeels zelfstandig in een groep werken. Wij bieden ook deze ruimte bij ons op school. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk.

Pin It on Pinterest

Share This