071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn wij Onze identiteit

Onze identiteit

De Pacellischool is een Katholieke basisschool, die ook openstaat voor kinderen met een andere geloofsovertuiging. De waarden en normen die aan het Katholieke geloof verbonden zijn, laten we in ons handelen doorklinken. Wij leren de kinderen een ander in zijn of haar waarde te laten, hem/haar te accepteren zoals hij/zij is. Vanuit de gedachte van respect laten we de kinderen kijken naar andere culturen en levensbeschouwingen.
We werken met projecten waarin die waarden(deugden), bijvoorbeeld respect, vriendelijkheid of optimisme, centraal staan.
In deze projecten komen verhalen uit de bijbel, maar ook verhalen uit andere geestelijke stromingen aan bod. Daarnaast zijn er lessen over de Wereldreligies.
De kerkelijke feesten komen gedurende het jaar aan de orde. Kerst en Pasen vieren we gezamenlijke in school of in een kerk. Ouders zijn bij deze vieringen van harte welkom.

Pin It on Pinterest

Share This