071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Ouders Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en teamleden en vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De OR zet zich samen met de teamleden in voor de organisatie van feesten en activiteiten binnen onze school. Voor de uitvoering van deze activiteiten werkt ze met commissies. Als ouderraadslid kunt u op een praktische manier bijdragen aan een goed schoolklimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.
Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging. De OR vraagt jaarlijks aan de ouders om een ouderbijdrage te voldoen om de diverse activiteiten mogelijk te maken. Wilt u helpen bij een activiteit of plaatsnemen in de OR dan kunt u contact opnemen met een van de OR-leden of de teamleden via het ouderportaal Schoudercom.

Leden Ouderraad

Shamsa Abmede, moeder van Mahad (groep 5) en Amran (groep 7)
Francesca Boot, moeder van Mylo (groep 4) en Liam (groep 6)
Miriam Felix, (voorzitter) moeder van Milan (groep 4) en David (groep 7)
Sharon de Jeu, moeder van Phyllon (groep 3) en Devon (groep 6)
Christel van der Reijden, moeder van Anouk (groep 6)

Contactpersonen vanuit het team

Sandra Fransen, groep 5
Marieke van Leur, groep 7 en 8

Pin It on Pinterest

Share This