071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Ouders Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld inspraakorgaan, waarin 2 ouders en 2 teamleden zitting hebben. De school en het stichtingsbestuur hebben advies c.q. instemming nodig van de MR over een aantal bestuurlijke zaken.
De leden van de MR worden gekozen door hun ‘achterban’ voor een periode van minimaal twee jaar. Aan het einde van elk schooljaar treedt gebruikelijk één oudervertegenwoordiger en één leerkracht af. Herverkiezing is mogelijk.

Schooljaar 2018-2019 bestaat de medezeggenschapsraad uit:
De oudergeleding:

  • Christel, moeder van Casimir en Caitlin
  • John, vader van Luna en Luka

De leerkrachtgeleding:

  • Juf Wietske (groep 8)
  • Juf Iris (groep1/2)

MR vergaderingen worden tijdig aangekondigd op de agenda in Schoudercom. Het eerste deel van de vergadering is openbaar en mogen ouders en/of belangstellende meedenken.

Voor vragen/opmerkingen en aanmelden voor het bijwonen van een vergadering kunt u een e-mail sturen naar mr@pacellischool.nl. Aanmelden om bij een vergadering aanwezig te zijn gelieve een week voor de vergaderdatum.

De notulen van de laatste vergadering vindt u hier.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Pacellischool vindt u in ons MR-reglement.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This