071 5760 858
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Wij stellen het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. Wij gaan er vanuit dat iedereen het eerst probeert met de rechtstreeks betrokkenen te bespreken.
Als dat niet lukt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon op school. Deze kan verder helpen bij de te volgen procedure en ervoor zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Ook kan zij zo nodig behulpzaam zijn bij de verwijzing naar andere personen of instanties. De contactpersoon is onafhankelijk en zal niet zelf de klacht behandelen. Het spreekt vanzelf dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De contactpersoon is er niet alleen voor ouders, maar ook voor kinderen en leerkrachten.
De contactpersoon klachtenregeling is Connie van Velzen.

In de klachtenregeling (PDF) vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 16 jaar is, mag hij of zij zelf beslissen. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

Pin It on Pinterest

Share This